Župa začala stavať nové zariadenie pre dospelých autistov

Župa začala stavať nové zariadenie pre dospelých autistov

Bratislavský kraj postupne rozširuje sociálne služby pre ľudí s poruchou autistického spektra. Úplne nové zariadenie vyrastá v Petržalke.


„Pacienti s poruchou autistického spektra starnú a ich blízki sa o nich častokrát nevládzu postarať. Potrebujú 24-hodinovú, celoročnú sociálnu službu. Minulý týždeň sme odštartovali stavbu takéhoto zariadenia na Znievskej v Petržalke. Momentálne sme v nultej fáze, prebieha sanácia zhorenej nevyužívanej škôlky. V novom zariadení ubytujeme 12 ľudí pobytovou formou a podobnému počtu poskytneme dennú (ambulantnú) službu,“ vysvetľuje predseda Bratislavského kraja Juraj Droba.


Nasledujúca fáza projektu má už hotovú architektonickú štúdiu. Prináša nielen úplne nový objekt centra pre poruchy autistického spektra, ale revitalizuje aj zanedbaný priestor ako celok s prihliadnutím na jeho funkčné urbanistické začlenenie. To v konečnom dôsledku rozširuje rôznorodosť a kvalitu územia.