O mne

2020

 • podpredseda Predsedníctva Európskeho výboru regiónov
 • podpredseda politickej skupiny Európski konzervatívci a reformisti
 • vice-koordinátor skupiny ECR v Komisii pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER)

2018

 • predseda slovenskej delegácie (EVR)
 • člen Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER)
 • člen Komisie pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC)
 • člen politickej skupiny Európski konzervatívci a reformisti (EVR)
 • člen Európskeho výboru regiónov (EVR)

od 2017

 • predseda Bratislavského samosprávneho kraja

2016 – 2018 

 • podpredseda – Mandátový a imunitný výbor NR SR, Bratislava

2010 – 2016

 • podpredseda – Zahraničný výbor NR SR, Bratislava

2010 – 2018

 • predseda a člen – Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO
 • poslanec – Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

2002 – 2008

 • riaditeľ divízie vonkajších vzťahov a člen Executive Management Board T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava

1996 – 2002

 • spoločník Omnipublic s.r.o., Bratislava

2001

 • stáž –  APCO Worldwide, Washington, D.C., USA
 • stáž – Intern Ketchum Public Relations, Washington, D.C., USA

Vzdelanie

2000 – 2001 

 • Graduate School of Political Management, Fulbright scholarship – MA George Washington University in Washington, D.C., USA

1997 – 2000 

 • Graduate School of Business – MBA University of Pittsburgh, USA

1989 – 1996 

 • Anglický jazyk a literatúra, Telesná výchova – Magisterský titul Filozofická fakulta a Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

1991 – 1992

 • Germaanse Taalkunde Rijksuniversiteit, Gent, Belgium

1985 – 1989 

 • Gymnázium Hubeného, Bratislava

Jazyky

 • Slovenský jazyk – materinský
 • Anglický jazyk – expert / C2
 • Holandský jazyk – stredne pokročilý / B2
 • Nemecký jazyk – mierne pokročilý / B1
 • Ruský jazyk – mierne pokročilý / B1
 • Španielsky jazyk – začiatočník / A1