Župa opravuje regionálne cesty rekordným tempom

Župa opravuje regionálne cesty rekordným tempom

Bratislavský samosprávny kraj opravuje cesty II. a III. nebývalým tempom. V týchto dňoch dokončili župní cestári opravy súvislých úsekov v Tomášove, Novej Dedinke, Svätom Jure a Kostolišti. Župa sa najnovšie pustila do modernizácie cesty medzi Malackami a Pernekom, ako aj do sanácie zosuvu pôdy pri Šenkviciach. Opravy prinesú motoristom komfortnejšiu jazdu aj vyššiu bezpečnosť.

„Ešte minulý rok sme spustili rozsiahle rekonštrukcie regionálnych ciest a tento rok v nich pokračujeme. Cesty nechceme len plátať, preto opravujeme súvislé úseky. Podrobne mapujeme technický stav priamo v teréne a na základe toho volíme najvhodnejšiu metódu rekonštrukcie ako aj poradie opráv. Tento rok sme začali používať aj dosiaľ nevyužívanú metódu – recykláciu za horúca, ktorá je efektívnejšia, ekologickejšia a dokonca aj lacnejšia,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

V uplynulých týždňoch Bratislavská župa dokončila opravy štyroch úsekov – v Kostolišti, v Rohožníku, v Tomášove a vo Svätom Jure. Cestári sa posúvajú do ďalších lokalít.

Bratislavská župa sa pustila do rekonštrukcie cesty II. triedy 503 medzi Malackami a Pernekom. Ide o doteraz najdlhší súvisle revitalizovaný úsek. Meria 10 kilometrov. Práce pozostávajú z recyklácie asfaltových zmesí za horúca na mieste. Hovoríme o nízkoodpadovej technológii, pri ktorej dochádza k reprofilácii a kvalitatívnemu vylepšeniu existujúcej asfaltovej vrstvy. Súčasne kladie aj nová vrchná časť vozovky, na ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria náklady na spoje jednotlivých vrstiev. Výhodou je aj nízka ekonomická a časová náročnosť opravy povrchu vozovky, či predĺženie životnosti asfaltového krytu. Má aj priaznivý vplyv na životné prostredie, nakoľko šetrí surovinové zdroje, energie a znižuje objem odpadov. Nie je však použiteľná všade, je možné ju aplikovať len v extraviláne a tam, kde to dovoľuje únosnosť podložia. Rekonštrukcia potrvá približne do polovice júla.

Práce prebiehajú aj na ceste III/1046 v Šenkviciach. Na tomto úseku realizujú župní cestári sanáciu zosuvu cesty v intraviláne obce. Po odfrézovaní vozovky sa postupne odstraňuje pôvodný poškodený múr, vybuduje a založí sa do svahu nový cestný múr a podložie sa zastabilizuje pomocou mikropilót. Predpokladaný zmluvný termín na realizáciu je 5 mesiacov. Napriek rozsahu stavebných prác je doprava riadená signalizáciou v polovičnom profile cesty.

Od septembra Bratislavský samosprávny kraj opravil 26 úsekov ciest v celkovej dĺžke 43 kilometrov. Do začiatku budúceho roka kraj plánuje opraviť až 100 kilometrov ciest.