Takto vyzerá budúcnosť sociálnych služieb v Bratislavskom kraji

Takto vyzerá budúcnosť sociálnych služieb v Bratislavskom kraji

Sociálne služby sa presúvajú do domov rodinného typu. Prvé zariadenie vyrástlo v Častej a ďalšie sú v príprave.

Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb postupne končia. Nahradia ich menšie zariadenia rodinného typu. Bratislavský samosprávny kraj začal v auguste 2020 realizovať ambiciózny projekt deinštitucionalizácie. Klienti budú žiť komuitne a výrazne sa zvýši ich kvalita života.

„Bratislavská župa sa na tento proces dlho pripravovala a je jednou z prvých na Slovensku, ktorá preniesla víziu do reality. Do nového dvojdomu v Častej sa nasťahuje 12 klientov a celkovo je do procesu deinštitucionalizácie zapojených až deväť zo 14-tich zariadení“ povedal na otvorení nového zariadenia predseda BSK Juraj Droba.

Novostavba na Račianskej v Novom Meste je už hotová. Župa aktuálne zariaďuje interiér dvoch bytových jednotiek pre dvanástich prijímateľov sociálnej služby. Ukončenie rekonštrukcie pôvodného objektu na Strelkovej v Rači sa predpokladá na jeseň tohto roka. Prví klienti by sa mohli nasťahovať začiatkom budúceho roka.

Zanedbané sociálne služby musíme „poľudštiť“ – predseda Bratislavského kraja Juraj Droba

Vo výstavbe je aj Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v okrese Pezinok. Novostavba v obci Častá je už dokončená. V súčasnosti prebieha zariaďovanie interiéru dvoch bytových jednotiek pre dvanástich klientov. BSK predpokladá, že prijímatelia sa zabývajú do konca roka. Súbežne s výstavbou rodinného domu v Častej spustil samosprávny kraj výstavbu druhého rodinného dvojdomu v obci Dubová. Ukončená by mala byť v priebehu budúceho roka.

Koncom roka 2022 plánuje BSK ukončiť aj rozsiahlu renkonštrukciu zázemia v zariadení MEREMA v Modre-Kráľovej a debarierizovať zakúpený rodinný dom v Modre. Prevažná časť prijímateľov sa bude môcť nasťahovať v priebehu budúceho roka.

Nové priestory a služby pre prijímateľov sociálnych služieb financuje župa z vlastných prostriedkov a s podporou EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).