Podpora všeobecných lekárov a pediatrov z Plánu obnovy a odolnosti

Podpora všeobecných lekárov a pediatrov z Plánu obnovy a odolnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo tzv. reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS). Spočíva v identifikácii regiónov so zhoršenou dostupnosťou VAS a v podpore príchodu nových všeobecných lekárov resp. pediatrov do takýchto regiónov.

Analýza

Ministerstvo zdravotníctva urobilo analýzu siete lekárov prvého kontaktu. Okresy s problematickou dostupnosťou zaradilo do troch stupňov závažnosti: žltý (rizikový), červený (rizikovo nedostatkový) a čierny (kriticky nedostatkový). Všetky bratislavské okresy patria medzi okresy s problematickou dostupnosťou. V Bratislavskom samosprávnom kraji chýba najviac lekárov – konkrétne 53 primárnych pediatrov a 59 všeobecných lekárov pre dospelých.

Peniaze

Financovanie tzv. reformy VAS sa má uskutočniť z Plánu obnovy a odolnosti. V regiónoch so zhoršenou dostupnosťou dostanú začínajúci všeobecní lekári resp. pediatri príspevok na zriadenie ambulantnej praxe. Objem príspevkov je limitovaný, preto budú podporené len regióny s najhoršou dostupnosťou.

Bratislavskému kraju chýba 112 lekárov prvého kontaktu, udeliť však bude možné len 32 príspevkov, z toho 21 pre pediatrov a 11 pre všeobecných lekárov pre dospelých.

Pediatri

Kdekoľvek v bratislavskom kraji sa pediater rozhodne otvoriť si ambulanciu, má možnosť čerpať príspevok do výšky 50 tisíc eur. Samosprávny kraj identifikoval obce s najväčšou potrebou novej ambulancie, ide o obce s alokovaným príspevkom – ak si pediater otvorí ambulanciu v nich, príspevok bude až do výšky 60 624 eur.

Všeobecní lekári pre dospelých

Príspevok na zriadenie ambulantnej praxe v bratislavskom kraji bude možné čerpať vo všetkých okresoch mimo Bratislavy. V malackom, pezinskom ako i seneckom okrese majú noví všeobecní lekári možnosť čerpať príspevok do výšky 50 tisíc eur. Samosprávny kraj identifikoval obce s najväčšou potrebou novej ambulancie, ide o obce s alokovaným príspevkom – ak si všeobecný lekár otvorí ambulanciu v nich, príspevok bude až do výšky 60 624 eur.

Kto môže podať žiadosť?

Podmienky pre čerpanie príspevku sú legislatívne upravené v §6e zákona č. 578/2004 Z.z.:

  • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka,
  • poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorý zamestná za lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

Základné podmienky pre lekára:

  • nepracoval v okrese, na ktorý žiada príspevok v priemere na viac ako 0,5 úväzku 3 roky dozadu (úplne „nový“ lekár),
  • neprichádza z rovnakého alebo horšieho okresu, kde pracoval maximálne na 0,5 úväzok 3 roky dozadu.

Časový harmonogram

Sledujte, prosím, stránky ministerstva zdravotníctva ako aj Plánu obnovy a odolnosti. Keď bude vyhlásená výzva (očakáva sa v septembri 2022), môžete sa do nej prihlásiť a uchádzať sa o príspevok. Príspevok nie je možné poskytnúť spätne, nová ambulancia/nové lekárske miesto môže vzniknúť až po výzve.