Nadácia Zastavme korupciu hodnotila transparentnosť. Bratislavská župa je na prvom mieste

Nadácia Zastavme korupciu hodnotila transparentnosť. Bratislavská župa je na prvom mieste

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými expertmi po 2 rokoch opäť hodnotila, akým spôsobom zadávajú mestá a kraje verejné zákazky. Posudzovali najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon. Výsledky Nadácia zverejnila na www.zindex.sk

Cieľom hodnotenia Zindex je čo najobjektívnejšie porovnať ako postupujú mestá a kraje pri míňaní peňazí občanov. “Nehodnotíme len to, či samosprávy nakupujú podľa zákona, ale aj snahu dosiahnuť najlepšiu hodnotu za peniaze postupmi nad rámec zákona,” vysvetľuje riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Hodnotenie Zindex sa snaží vyzdvihovať dobrú prax a verejným obstarávateľom dávať návod ako hospodáriť transparentnejšie a efektívnejšie. Nadácia vyzdvihla, že oproti poslednému hodnoteniu sa veľké aj malé mestá zlepšili v priemere o 4 percentuálne body. Takmer vôbec sa nezlepšili samosprávne kraje.

Prvý spomedzi nich skončil Bratislavský kraj. Župa nakupuje transparentne a takmer všetky nákupy uskutočňuje cez verejné zákazky. V porovnaní s ostatnými krajmi, tak nakupuje oveľa menej tovarov a služieb napriamo a bez súťaže. Zároveň sa kraju darí zabezpečovať vysokú konkurenciu, keďže ponuky mu predkladá nadpriemerný počet uchádzačov. BSK však častejšie ako v minulosti robil pri obstarávaniach chyby, čo vyplýva z rozhodnutí ÚVO.

Keďže cieľom hodnotenia je zviditeľnovanie pozitívnej praxe a motivovanie k transparentnejším a hospodárnejším štátnym nákupom, Nadácia sa rozhodla pre horšie hodnotenú polovicu miest a krajov neuvádzať poradie ani výsledné skóre. Namiesto toho dáva odporúčania, ako svoje hodnotenie zlepšiť.

Zdroj: ts ZINDEX