Moderná škola so špičkovým vybavením už nie je SCI-FI

Moderná škola so špičkovým vybavením už nie je SCI-FI

Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi veľký. V Bratislavskom kraji chýbajú napríklad strojní mechanici, elektrikári, vodári, agropotravinári, ale aj informatici či grafickí dizajnéri. Preto do vzdelávania treba investovať. Bratislavský samosprávny kraj robí krok za krokom svoje školy atraktívnejšie a to rekonštrukciami, opravami či revitalizáciou Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP).

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji

Rozsiahlou rekonštrukciou napríklad prešla Spojená škola v Ivanke pri Dunaji. Modernejšie priestorové a technologické zázemie, plne vyhovujúce požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva, má tak jej pracovisko Jazdecká škola v Zálesí a deväť objektov odborného teoretického a praktického vyučovania COVP.

„Je to škola s celoslovenskou pôsobnosťou a dlhou tradíciou. Vzdeláva v 16 odboroch a medzi tie najzaujímavejšie patrí chov koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a drobnochov. Verím, že rekonštrukcia ešte zvýši dobré renomé školy,“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba. 

Okrem rekonštrukcie sa bude modernizovať aj materiálno-technické vybavenie objektov odbornej výučby. Tá zahŕňa nové technológie pre výkrm v oblasti drobnochovu spĺňajúcej súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Rovnako pribudnú odborné učebne s moderným vybavením stolárskych a kováčskych dielní. Technológia dodaná do objektu, ktorý bude plniť účely RTG pracoviska, zase podporí odbor veterinárne zdravotníctvo. V oblasti agropodnikania sa zatraktívnia učebné odbory zakúpením nových  poľnohospodárskych strojov a doplnením zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat.

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Schválená výška výdavkov na rekonštrukčné práce je približne 3 mil. eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 0,7 mil. eur. Spolufinancovanie župy predstavuje 5%.

Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta, Bratislava

Špičkové priestory a vybavenie má vďaka komplexnej rekonštrukcii už aj  COVP pre stavebníctvo na Ivanskej ceste v Bratislave, ktoré sa nachádza na Strednej odbornej škole technológií a remesiel. Modernizácia sa týkala objektu budovy združených dielní, čím vznikol nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva. Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie obvodového plášťa a strechy. Okrem nových učební má škola aj veľkopriestorovú prezentačnú a cvičnú halu. Zoznam vybavenia školy je v skutku dlhý. Sú tu dielne pre strojové a ručné spracovanie dreva a kovov, inštalatérske práce, strojové obrábanie kovov. Sedem dielní je zameraných na výrobu rozmerných prvkov. Škola sa aktuálne pýši aj novým materiálno-technickým vybavením. Nechýbajú formátovacia píla, zrovnávacia a hrúbková fréza, CNC stroj, CNC obrábacie centrum, pracovné stoly, stolová vŕtačka, či stojanová vŕtačka.

Rekonštrukcia bola financovaná z IROP. Celková výška oprávnených výdavkov je takmer 2,8 milióna eur, z toho spolufinancovanie župy predstavuje 5%.

COVP sa ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl. Väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Paradoxom je, že hoci o štúdium takýchto profesií bol ešte donedávna relatívne malý záujem, takýto absolvent môže veľmi rýchlo zarábať viac ako začínajúci právnik či manažér alebo si po škole môže založiť vlastnú firmu,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb na Farského v Bratislave

V nových priestoroch so špičkovým vybavením budú pracovať aj cukrári, pekári či mäsiari Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského v Bratislave. Takéto pracovisko vznikne na Harmincovej v bratislavskej Dúbravke a slúžiť bude ako COVP pre oblasť potravinárstva. Komplexne zrekonštruované boli štyri podlažia budovy. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, rozvody ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím či skladmi. Celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu. Stavebné práce boli ukončené a na jeseň tohto roka je naplánovaná kolaudácia. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na nákup materiálno – technického vybavenia.

Projekt je financovaný z IROP 2014 – 2020. Na rekonštrukčné práce bolo schválených 2,4 milióna eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,1 milióna eur. Spolufinancovanie župy predstavuje 5%.