Bernolákovo začína s prístavbou základnej školy

Bernolákovo začína s prístavbou základnej školy

Narastajúci počet nových obyvateľov kraja zvyšuje tlak na infraštruktúru. Vidieť to napríklad na nedostatku miest na základných školách. V kraji chýba viac ako 9000 miest a 360 kmeňových tried. Najviac tieto kapacity chýbajú v seneckom okrese, ako aj vo vybraných častiach hlavného mesta Bratislava. To sa však čoskoro zmení a v seneckom okrese vznikne 53 nových tried. Po Tomášove a Kalinkove sa začínajú budovať už aj v Bernolákove.

„Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región mal dlhodobo obmedzené možnosti získať externé zdroje na rozšírenie kapacít základných škôl. Dokázali sme však presvedčiť Brusel o význame a potrebe tejto investície a vybojovali sme vyše 60 miliónov eur. Výbornú prácu odviedli aj obce a mestá, ktoré v krátkom čase dokázali pripraviť náročné projekty,“ vysvetlil župan Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj už od roku 2020 aktívne vystupoval v prospech možnosti podpory budovania kapacít ZŠ v regióne. V júni 2021 bola napokon vyhlásená výzva, vďaka ktorej sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na území Bratislavského kraja realizuje 26 projektov v celkovej hodnote viac ako 60 miliónov eur. Podporu sa podarilo získať Bernolákovu, Dunajskej Lužnej, Kalinkovu, Novej Dedinke a Kráľovej pri Senci. Práve obec Bernolákovo v týchto dňoch spúšťa realizáciu stavebných úprav na základnej škole.

„Na počet obyvateľov sa naša obec stala najväčšou obcou na Slovensku. Za posledné roky sa počet detí na základných školách viac ako zdvojnásobil. Zo 433 detí v roku 2013 na 939 v roku 2022. A trend je stále rastúci. Stará budova našej školy má aktuálne 11 kmeňových tried, z ktorých je jedna telocvičňa a dve ako počítačové učebne. A chýba tu jedáleň. Kapacitu týchto priestorov sme už maximálne využili. Preto sme veľmi radi za dotáciu, vďaka ktorej zafinancujeme čiastočnú dostavbu novej základnej školy s kuchyňou,“ priblížil situáciu starosta obce Bernolákovo Miroslav Turenič.

Projekt podporený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu má za cieľ dobudovať chýbajúce triedy prostredníctvom trojpodlažnej prístavby. Vznikne tak 10 nových kmeňových tried, čím sa kapacita školy zvýši o 200 žiakov. Okrem vybudovania tried je súčasťou aj dobudovanie zázemia pre pedagógov, vybudovanie kuchyne a jedálne vrátane ich vybavenia, ale tiež aktivity zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy školy spolu s výmenou vybavenia kotolne. V neposlednom rade, v zmysle podmienok SMART konceptu vzdelávania, obsahuje projekt aj zelené opatrenia – vybudovanie vegetačnej strechy, vodozádržné riešenia a aj výsadbu nových stromov v areáli školy.

„Takáto investícia je v obci Bernolákovo nesmierne potrebná, keďže obec patrí k najrýchlejšie rastúcim sídlam v kraji. Samotná obec, podobne ako mnohé iné, však nemá v rozpočte dostatok prostriedkov na zvládnutie takejto investície z vlastných zdrojov,“ doplnil Juraj Droba.

Projekt by mal byť ukončený v 3. kvartáli budúceho roku. Celkovo bude stáť 3 milióny eur, z čoho obec financuje 5 % z vlastných zdrojov.