Župa zvýšila komfort a bezpečie klientov v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus

Župa zvýšila komfort a bezpečie klientov v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus

Župné zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus v Bratislave má novú kruhovú križovatku a parkovisko. Okrem toho Bratislavský samosprávny kraj vytvoril a zrekonštruoval ďalšie priestory pre bratislavskú Školu umeleckého priemyslu Jozefa Vydru.

„Zariadenia sociálnych služieb sú také, o ktoré sa treba starať neustále a priebežne. Preto sme pristúpili k investícii, ktorá je pre zariadenie Gaudeamus dôležitá. V minulosti tu boli staré spevnené aj nespevnené asfaltové plochy komunikácie. Tie však nevyhovovali po stránke funkčnosti ani estetickosti, pretože časom počet áut narástol a tiež nároky na pohyb chodcov, imobilných a vozidiel obsluhy klientov,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavská župa postavila pri zariadení kruhovú križovatku s riadeným vstupom a parkoviskom s 34 parkovacími miestami. Z nich štyri sú vyhradené pre elektromobily s nabíjacími stanicami. Priestory parkoviska sú osvetlené 19 LED reflektormi a majú kamerový systém. Parkovací systém zahŕňa kamery, závory, platobný terminál, či hlasový komunikátor. Súčasťou boli aj vegetačné úpravy a nová výsadba. Celkové náklady dosiahli takmer 500 000 eur.

„Je to veľmi dôležité pre našich prijímateľov a zamestnancov. Naše zariadenie je mimoriadne navštevované taktiež študentmi troch škôl, prijímateľmi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a návštevníkmi Komplexného centra hydroterapie. Práve nová školská zóna zásadným spôsobom prispeje k bezpečnosti všetkých peších. Rovnako parkovanie priamo pri 25 m bazénoch ocenia nielen znevýhodnení klienti a návštevníci, ale aj seniori, ktorí si bazény v rámci programu aktívneho starnutia veľmi obľúbili,“ priblížil riaditeľ ZKR Gaudeamus Štefan Tvarožek.

Bratislavská župa rovnako modernizuje aj školské priestory. Záujem o župné stredné školy stále rastie a bude treba viac miest. BSK sa preto rozhodol zrekonštruovať dve poschodia budovy v areáli ZKR Gaudeamus a to pre potreby Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru, ktorá sa nachádza neďaleko. Na druhom poschodí vznikli tri samostatné triedy, päť kabinetov pre vyučujúcich, jedna zborovňa a kuchynka pre študentov. Na treťom poschodí sa zase nachádza šesť špecializovaných učební, ako aj šatňa a sociálne zariadenie pre upratovačky a zamestnancov. Náklady na rekonštrukciu predstavujú 400 000 eur.